Uitbesteden ziektebegeleiding

Uitbesteden ziektebegeleiding
Als ondernemer zijnde heeft u twee keuzes: u neemt zelf personeel in dienst en bent dan ook risicodrager. U verzorgt zelf de contracten en de afdragingen aan de belastingdienst. Ook bij ziekte van uw werknemers staat u garant. De tweede keuze is dat u geen personeel wilt en u zoekt dan een payrollbedrijf zoals Soldij. Soldij wordt dan juridisch gezien de werkgever van uw personeel en staat garant voor de risico’s. Doordat Soldij de juridische werkgever wordt van uw personeel, heeft uw bedrijf geen werknemers. Soldij zorgt dan bij ziekte van uw personeel voor de ziektebegeleiding. Uw bedrijf ziet geen factuur en kan erop vertrouwen dat uw personeel goed begeleid wordt.

Betrokken en persoonlijk: het re-integratietraject
Wilt u met een gerust hart ziektebegeleiding uitbesteden? Trek dan bij Soldij aan de bel. Wij nemen de juridische en administratieve handelingen over die betrekking hebben op uw personeel. Wij treden tevens niet alleen op bij ziektebegeleiding, maar ook bij ziekteverzuim. Wanneer u uw ziektebegeleiding uitbesteed bij Soldij, bent u verzekerd van de juiste begeleiding en een passend re-integratietraject voor uw werknemer.

Ziekte is voor uw werknemer, maar ook voor uw bedrijf niet fijn. Soldij biedt de oplossing door de mogelijkheid ziektebegeleiding uit te besteden. Wij zijn nauw betrokken bij uw bedrijf en behandelen naast de administratieve zaken, zoals de regelingen met de arbodienst, ook het gecompliceerde proces waarbij er samen met de werknemer wordt gezocht naar geschikte oplossingen voor de situatie. Als u vragen heeft over het uitbesteden van ziektebegeleiding bij Soldij, neem dan gerust contact op.